Menu Close

Planavimo dokumentai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SVIRPLIUKAS“ 2024 METŲ VEIKLOS PLANAS

2024 m. veiklos planas

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SVIRPLIUKAS“ 2024-2026 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Svirpliukas 2024-2026 m. strateginis veiklos planas

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO  ,,SVIRPLIUKAS” SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SVIRPLIUKAS“ 2023-2025 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2023-2025 m. strateginis veiklos planas

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SVIRPLIUKAS” DIREKTORĖS  A. ŠILIAUSKIENĖS 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Svirpliukas” direktorės Audronės Šiliauskienės 2022 metų veiklos ataskaita

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SVIRPLIUKAS“ DIREKTORĖS  A. ŠILIAUSKIENĖS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Klaipėdos lopšelio-darželio „Svirpliukas“ direktorės Audronės Šiliauskienės 2021 metų veiklos ataskaita

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SVIRPLIUKAS“ 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

2023 m. veiklos planas

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO  ,,SVIRPLIUKAS” SMUTRO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SVIRPLIUKAS“ VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Vidaus ir darbo tvarkos taisyklės

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SVIRPLIUKAS” ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO,,SVIRPLIUKAS” UGDYTINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

IKIMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti Docx formatu

KIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE APRAŠAS, 2020 M. LIEPOS 30 D. T2-197

Parsisiųsti Docx formatu

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACUOS DIREKTORIAUS 2015 M. RUGSĖJO 9 D. ĮSAKYMAS NR. AD1-2631,,DĖL INDIVIDUALIŲ UGDYMO PRIEMONIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS REKOMENDACINIO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“

Parsisiųsti PDF formatu

Skip to content