Menu Close

Vykdomos programos ir projektai

  • Tarptautinis ikimokyklinio ugdymo projektas "Gera pradžia", integruotas į priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programą (į vaiką ir į šeimą orientuotas ugdymas).
  • Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa "Zipio draugai".
  • Respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradonio ugdymo vaikų kūrybiškumo skatinimo projektas ,,Dovana Lietuvai"
  • Projektai ikimokyklinio amžiaus vaikams: "Transportas", "Mano miestas-Klaipėda", "Gatvėje būk atsargus, šito ragink ir kitus", "Sveiki dantukai- graži šypsena", "Duonutė ant mūsų stalo".
  • Bendrasis Lietuvos dailės muziejaus prano Domšaičio galerijos ir lopšelio-darželio "Svirpliukas" kūrybinis edukacinis projektas "Piešiu geltoną saulytę".
  • Projektas priešmokyklinio ugdymo vaikams: "Saugokime žemę ir gamtą",
  • Projektas priešmokyklinio amžiaus vaikams "Noriu gražios Lietuvėlės, noriu švarios tėviškėlės".
  • Projektas 5-6 metų vaikams "Kuriame pasaką kartu".
  • Jungtinis "Boružėlės", "Traukinuko", "Svirpliuko"ikimokyklinių įstaigų projektas .
  • Projektas 5-7 metų vaikams "Gyvenkime be patyčių".

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENIŲ GERUMO AKCIJOS 

,,ŠIRDELĖS MŪSŲ MAŽOS, BET MEILĖS TELPA DAUG“

Bendruomenių gerumo akcijos ,,Širdelės mūsų mažos, bet meilės telpa daug'' nuostatai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SVIRPLIUKAS” IKIMOKYKLINIO UGDYMO  PROGRAMA

parsisiųsti ,,MS Word“ formatu

Skip to content