Menu Close

Mokestis už maitinimą

 

 

 

Maitinimo paslaugos lopšelyje-darželyje „Svirpliukas“ yra mokamos. Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą nustatytas,vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimu Nr. T2-354 ,,Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-172 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą  Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo"  pakeitimo'' 

Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas (2023-12-21 sprendimo Nr. T2-354 redakcija)

Eil.Nr.

Grupės

Atlyginimo dydis (Eur)

už maisto produktus

(vienos dienos  kaina)

Atlyginimo dydis (Eur)      

už patiekalų gamybą

(vienos dienos kaina)           

1

Lopšelio grupėse

3,20

1,20

2

Darželio grupėse

3,60

 

1,20

3

Priešmokyklinio ugdymo grupėse, kai mokiniams yra skiriami nemokami pietūs

2,00

 

0,70

 

 Atlyginimas už dalinį vaiko išlaikymą (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse)  tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu mažinamas 50%, jeigu:

  •  šeima yra gausi, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
  •  vaikas turi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir (ar) vaikui nustatytas neįgalumas, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
  •  vaiko abu tėvai yra bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokiniai arba universitetų, kolegijų nuolatinių profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros studijų tsudentai, kurie mokosi (studijuoja) valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
  •  

    Atlyginimas už dalinį vaiko išlaikymą (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse) nemokamas, jeigu:

  •  šeima gauna socialinę pašalpą,mokamą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  •  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija priėmė sprendimą dėl vaiko ugdymo;
  • vaikui skirtas privalomas priešmokyklinis ugdymas namuose.
  • vaikui nelankant įstaigos vasaros laikotarpiu
  • Ugdytinių lankomumo apskaitos bei nelankytų dienų pateisinimo tvarkos aprašas

 

 

 

 

 

 

Skip to content