Menu Close

Teisės aktai

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  2021 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-300 patvirtintas priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T2-197 patvirtintas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašas (suvestinė redakcija nuo 2023-12-29)

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  2023 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. T2-354 “Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-172 ,,Dėl  atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo” pakeitimo”

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. T2-193  patvirtintas naujas maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 

T2-192_Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 21 d. sprendimas Nr. T2-192 “Dėl  atlyginimo dydžio nustatymo už teikiamas  papildomas paslaugas vaikų priežiūros paslaugas Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose” 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. AD1-43  “Dėl  mokinių nemokamo maitinimo kainų Klaipėdos miesto savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose nustatymo” 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2010

ALTERNATYVAUS UGDYMO ŠVIETIMO SISTEMOJE GAIRĖS

Skip to content