Menu Close

Darbuotojai

 KLAIPĖDOS LOPŠELIO – DARŽELIO ,,SVIRPLIUKAS” PEDAGOGŲ VARDINIS SĄRAŠAS 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

Išsilavinimas  (baigimo metai, įstaiga,

specialybė  pagal diplomą)

Kvalifikacijos  kategorija(pedagoginė, vadybinė),suteikimo metai

Telefonas

1.

Audronė Šiliauskienė Direktorė Aukštasis, 1983 m., ŠPI, ikimokyklinės pedagogikos ir  psichologijos dėstytojo, metodininko

Vyresniojo auklėtojo, 1996 m.

II vadybinė , 2002 m.

8 46 314756

2.

Ona Šapalienė

Pavaduotoja ugdymui

Aukštasis, 1988 m., ŠPI, ikimokyklinės pedagogikos ir  psichologijos dėstytojo, metodininko

Vyresniojo  auklėtojo, 1995 m.

III vadybinė, 1999 m.

846 314756

3.

Irena Balčiūnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis, 1979 m., Klaipėdos pedagoginė mokykla, ikimokyklinių įstaigų auklėtoja

Vyresniojo auklėtojo, 1998 m.

Mokytojo metodininko, 2018 m.

846 314756

4.

Loreta Rimkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis  universitetinis, 2005 m. , Klaipėdos Universitetas, edukologijos magistras

Vyresniojo. auklėtojo, 2002 m.

Mokytojo metodininko, 2018 m.

846 314756

5.

Danutė Šedbarienė Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja Aukštasis universitetinis, 2007 m., Klaipėdos Universitetas, edukologijos bakalauras

Vyresniojo auklėtojo, 1998 m.

Mokytojo metodininko, 2019 m.

846 314756

6.

Jurgita Kolpertė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis universitatinis,  2021m., Klaipėdos universitetas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo Mokytojo, 2009 m.

846 314756

7.

Stasė Jucienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, 1990 m., ŠPI, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, metodininko Vyresniojo auklėtojo,  1995 m.

846 314756

8. 

Žydruolė Šilenskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, 1988 m., ŠPI, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, metodininko Auklėtojo,  1988 m.

8 46 314756

9.

Danguolė Girdžiuvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis universitetinis, 2007 m., Klaipėdos Universitetas, edukologijos bakalauras Vyr. auklėtojo  1998 m.

8 46 314756

10.

Audronė Dievinienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, 1982 m., ŠPI, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, metodininko

Vyresniojo auklėtojo, 1995 m.,

auklėtojo metodininko, 2004 m.

846 314756

11.

Lionė Navakauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, 1985 m., ŠPI ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo metodininko     Vyresniojo mokytojo, 2019 m.

846 314756

12.

Regina Vanagienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis, 1984 m., Klaipėdos pedagoginė mokykla, vaikų darželio auklėtoja Vyesniojo auklėtojo, 1998 m.

846 314756

13.

Vilma Vasyliutė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis universitetinis, 2007 m.,   Klaipėdos  Universitetas, edukologijos bakalauras

Vyresniojo auklėtojo, 2002 m.

Mokytojo metodininko, 2018 m.

846 314756

14.

Kristina Malceva Meninio ugdymo mokytoja Aukštasis, 2003 m., Klaipėdos Universitetas, muzikos mokytoja Muzikos mokytoja, 2003 m.

846 314756

15.

Adėlija Ašmantavičienė Logopedė Aukštasis, 1989 m., ŠPI , defektologijos (oligofrenopedagogikos su logopedija) Logopedo metodininko,1996 m.

846 314756

16.

Lina Gudauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla,  1992 m. ikimokyklinių įstaigų auklėtojo su teise dirbti pradinių klasių mokytoju, aukštasis,  1997 m., ŠPI, pradinių klasių mokytojo

Vyresniojo  auklėtojo, 2003 m.

Mokytojop metodininko, 2018 m.

846 314756

        .  
Skip to content