Menu Close

Darbuotojai

 KLAIPĖDOS LOPŠELIO – DARŽELIO ,,SVIRPLIUKAS” PEDAGOGŲ VARDINIS SĄRAŠAS 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas, specialybė  pagal diplomą

Kvalifikacinė  kategorija

Telefonas/el. pašto adresas

1.

Audronė Šiliauskienė Direktorė Aukštasis ŠPI 1983 m. . Ikimokyklinė pedagogika ir  psichologija

 II vadybinė 

+370 46 31 47 56  svirpliukas1@gmail.com

2.

Ona Šapalienė

Pavaduotoja ugdymui

  Aukštasis ŠPI 1988 m. Ikimokyklinė pedagogika ir  psichologija

             III vadybinė

+370 46 31 47 56  svirpliukas1@gmail.com

3.

Irena Balčiūnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis 1979 m. Klaipėdos pedagoginė mokykla. Ikimokyklinis auklėjimas

 Mokytoja metodininkė

+370 46 31 47 56  svirpliukas1@gmail.com

4.

Loreta Rimkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis  2005 m. Klaipėdos Universitetas. Vaikystės pedagogika

Mokytoja metodininkė

+370 46 31 47 56

svirpliukas1@gmail.com

5.

Danutė Šedbarienė Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja Aukštasis 2007 m. Klaipėdos Universitetas. Vaikystės pedagogika

Mokytoja metodininkė

  +370 46 31 47 56

svirpliukas1@gmail.com

6.

Jurgita Kolpertė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis 2021m. Klaipėdos universitetas. Vaikystės pedagogika  Vyresnioji mokytoja

+370 46 31 47 56

svirpliukas1@gmail.com

7.

Stasė Jucienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis 1990 m. ŠPI. Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Vyresnioji mokytoja +370 46 31 47 56

svirpliukas1@gmail.com

8. 

Žydruolė Šilenskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštas 1988 m. ŠPI. Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Mokytoja +370 46 31 47 56

svirpliukas1@gmail.com

9.

Danguolė Girdžiuvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis  2007 m. Klaipėdos Universitetas. Vaikystės pedagogika Vyresnioji mokytoja +370 46 31 47 56 svirpliukas1@gmail.com

10.

Audronė Dievinienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis 1982 m. ŠPI. Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

 Mokytoja metodininkė

+370 46 31 47 56

svirpliukas1@gmail.com

11.

Lionė Navakauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis 1985 m. ŠPI. Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija     Vyresnioji mokytoja +370 46 31 47 56

svirpliukas1@gmail.com

12.

Regina Vanagienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis 1984 m. Klaipėdos pedagoginė mokykla. Ikimokyklinis auklėjimas Vyresnioji mokytoja +370 46 31 47 56

svirpliukas1@gmail.com

13.

Vilma Vasyliutė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis 2007 m.   Klaipėdos  Universitetas. Vaikystės pedagogika

 Mokytoja metodininkė

+370 46 31 47 56

svirpliukas1@gmail.com

14.

Kristina Malceva Meninio ugdymo mokytoja Aukštasis 2003 m. Klaipėdos Universitetas. Choro dirigavimas Mokytoja +370 46 31 47 56

svirpliukas1@gmail.com

15.

Adėlija Ašmantavičienė Logopedė Aukštasis 1989 m. ŠPI. Defektologija (oligofrenopedagogika)  Vyresnioji logopedė +370 46 31 47 56

svirpliukas1@gmail.com

16.

Lina Gudauskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 Aukštasis 1997 m. ŠPI. Pradinio mokymo pedagogika

Mokytoja metodininkė

+370 46 31 47 56

svirpliukas1@gmail.com

17.     Judita Girdvainienė Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja Aukštesnysis 1973 m. Klaipėdos pedagoginė mokykla. Ikimokyklinis auklėjimas Vyresnioji mokytoja +370 46 31 47 56

svirpliukas1@gmail.com

18.     Asta Kunickienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis 1984 m. Klaipėdos pedagoginė mokykla. Ikimokyklinis auklėjimas Vyresnioji mokytoja  +370 46 31 47 56

svirpliukas1@gmail.com

19. Ilona Bubokienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis 2007 m.   Klaipėdos  Universitetas. Vaikystės pedagogika Mokytoja +370 46 31 47 56

svirpliukas1@gmail.com

20. Ilona Rebždienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis 2007 m.   Klaipėdos  Universitetas. Vaikystės pedagogika Mokytoja metodininkė +370 46 31 47 56

svirpliukas1@gmail.com

21. Nijolė Jakienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis 1977 m. Klaipėdos pedagoginė mokykla. Ikimokyklinis auklėjimas Mokytoja +370 46 31 47 56

svirpliukas1@gmail.com

22. Inita Žurumskė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis 2023 m.   Klaipėdos  valstybinė  kolegija. Ikimokyklinė ir priešmokyklinė  pedagogika Mokytoja +370 46 31 47 56

svirpliukas1@gmail.com

23. Laima Lygnugarienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis 1983 m. ŠPI. Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Vyresnioji mokytoja +370 46 31 47 56

svirpliukas1@gmail.com

24. Agnė Jaraminienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis 2011 m. ŠU. Ikimokyklinė pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas Mokytoja metodininkė +370 46 31 47 56

svirpliukas1@gmail.com

25. Greta Gaižauskaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis 2015 m. Vilniaus kolegija. Pradinio ugdymo  pedagogika Mokytoja +370 46 31 47 56

svirpliukas1@gmail.com

26. Aurelija Stonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis 2011 m.   Klaipėdos  Universitetas. Edukologija. Mokytoja +370 46 31 47 56

svirpliukas1@gmail.com

27. Emilija Šeputytė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis 2023 m.   Klaipėdos  Universitetas. Vaikystės pedagogika. Mokytoja +370 46 31 47 56

svirpliukas1@gmail.com

28. Virginija Biliukevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis 1976 m. Vilniaus pedagoginė mokykla. Ikimokyklinis auklėjimas. Mokytoja metodininkė +370 46 31 47 56

svirpliukas1@gmail.com

29.
Reda Morkūnienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis 1990 m. ŠPI. Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Mokytoja metodininkė   +370 46 31 47 56

svirpliukas1@gmail.com

30.
Gražina Pociuvienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis 1990 m. ŠPI. Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Mokytoja metodininkė   +370 46 31 47 56

svirpliukas1@gmail.com

31.  Dita Rimkė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis 2023 m.   Klaipėdos  valstybinė  kolegija. Ikimokyklinė ir priešmokyklinė  pedagogika Mokytoja  +370 46 31 47 56

svirpliukas1@gmail.com

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO – DARŽELIO ,,SVIRPLIUKAS” NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil. Nr.
 Vardas, pavardė
Pareigos
 Telefonas/el. pašto adresas
1.
 Irena Leontjeva
Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams +370 46 31 47 56 svirpliukas1@gmail.com
2.
Laima Guzienė
Planavimo ir dokumentų koordinavimo specialistė, raštinės administratorė
+370 46 31 47 56 svirpliukas1@gmail.com
3.
Gražina Zaleskienė 
Auklėtojo (mokytojo) padėjėja
+370 46 31 47 56 svirpliukas1@gmail.com
4. Audra Simutienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja +370 46 31 47 56 svirpliukas1@gmail.com
5.
Lilija Tvaranavičienė
Auklėtojo (mokytojo) padėjėja
+370 46 31 47 56 svirpliukas1@gmail.com
6.
Vida Pilipavičienė
Auklėtojo (mokytojo) padėjėja
+370 46 31 47 56 svirpliukas1@gmail.com
7. Laima Malakauskienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja +370 46 31 47 56 svirpliukas1@gmail.com
8. Daiva Vaičekonienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja  +370 46 31 47 56 svirpliukas1@gmail.com
9. Saule Kniūkštienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja +370 46 31 47 56 svirpliukas1@gmail.com
10.
Gražina Žurumskienė
Auklėtojo (mokytojo) padėjėja
+370 46 31 47 56 svirpliukas1@gmail.com
11.
Liudmila Esen
Auklėtojo (mokytojo) padėjėja
+370 46 31 47 56 svirpliukas1@gmail.com
12. Aistė Žilinskienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja +370 46 31 47 56 svirpliukas1@gmail.com
13. Lina Škadauskienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja +370 46 31 47 56 svirpliukas1@gmail.com
14. Asta Arbačiauskienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja +370 46 31 47 56 svirpliukas1@gmail.com
15.
Liudmila Irgardaitė
Auklėtojo (mokytojo) padėjėja
+370 46 31 47 56 svirpliukas1@gmail.com
16.
Danutė Degtiariova
Virėja
+370 46 31 47 56 svirpliukas1@gmail.com
17.
Janina Mackonienė
Virėja
+370 46 31 47 56 svirpliukas1@gmail.com
18.
Odeta Zaksienė
Virėja
+370 46 31 47 56 svirpliukas1@gmail.com
19.
Oksana Skripnik
Pagalbinė darbininkė
+370 46 31 47 56 svirpliukas1@gmail.com
20.
Tatjana Lapteva
Valytoja
+370 46 31 47 56 svirpliukas1@gmail.com
21.
Vytautas Gudas
Kiemsargis
+370 46 31 47 56 svirpliukas1@gmail.com
22. Steponas Žukauskas
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas
+370 46 31 47 56 svirpliukas1@gmail.com
23.
Algis Pakalniškis
Elektrikas, pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas
+370 46 31 47 56 svirpliukas1@gmail.com
Skip to content