Menu Close

Laisvos vietos

Informaciją apie laisvas vietas Klaipėdos lopšelio-darželio “Svirpliukas” grupėse

rasite Klaipėdos miesto savivaldybės tinklalapyje https://ikimokyklinis.klaipeda.lt/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content