Menu Close

Specialistų paslaugos

Lopšelyje-darželyje  ,,Svirpliukas“ sudarytos sąlygos kokybiškam visapusiškam vaikų auklėjimui ir ugdymui, vaikų socialiniam ir psichologiniam saugumui, formuojami vaikui  saugios ir sveikos gyvensenos įgudžiai.

TEIKIAMOS PASLAUGOS

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto teikiama pagalba ir funkcijos:

 pirmos medicininės pagalbos teikimas;
 ligų ir traumų prevencija;
 mitybos organizavimas;
 tinkamų sanitarinių sąlygų užtikrinimas.

Logopedo teikiama pagalba ir funkcijos:

 kalbos sutrikimų diagnostika ir korekcija;
 kalbos sutrikimų prevencija;
 pedagogų ir ugdytinių tėvų konsultavimas kalbos sutrikimų prevencijos klausimais;
 mokyklos bendruomenę ir tėvelių švietimas, konsultavimas aktualiais  kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ir sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimais.

Nemokamos paslaugos kiekvienai šeimai

Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų

 Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Keturių savaičių valgiaraštis 

VALGIARAŠTIS-I-SAVAITĖ

VALGIARAŠTIS-II-SAVAITĖ

VALGIARAŠTIS-III-SAVAITĖ

VALGIARAŠTIS-IV-SAVAITĖ

Informacija dėl vaikų medicininių pažymų

Informacijos dėl medicininių pažymų patikslinimas

Skip to content