Menu Close

Veiklos sritys

VIZIJA

Lopšelis-darželis ,,Svirpliukas“ – aukštos pedagoginės kultūros, visuomenės poreikius tenkinanti ugdymo įstaiga, vertinanti nepriklausomą ir kūrybiškai mąstančią asmenybę.

 

MISIJA

Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, ugdyti kūrybišką, sugebančią savarankiškai veikti asmenybę,  aprėpiant ugdymo, sveikatos, mitybos poreikius.

 

TIKSLAI

Efektyviai vykdyti įstaigos veiklą, užtikrinant sėkmingą ugdymo(si) proceso organizavimą.

Stiprinti ugdytinių kompetencijų raišką ir plėtrą, formuoti sveikos ir saugios gyvensenos įspūdžius. 

Plėtoti ugdytinių saviraiškos poreikius, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius (pagal projektą ,,Gera pradžia“).

Kurti saugią ugdymo(si) aplinką skatinančią vaiko vystymosi pažangą.

 

SOCIALINIAI PARTNERIAI

Klaipėdos lopšelis -darželis ,,Boružėlė“

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Traukinukas“

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Papartėlis“

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Pakalnutė“

Klaipėdos rajono Priekulės lopšelis-darželis

Klaipėdos valstybinė kolegija

Klaipėdos universitetas Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas 

Prano Domšaičio galerija

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Boružėlė“

 

 

 

 

Skip to content