Menu Close

Parama

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Svirpliukas“ nuo 2004 m. balandžio 16 d. turi  paramos gavėjo statusą ir gali gauti bei naudoti  paramos tiekėjų savanoriškai ir neatlygintinai perduotus  paramos dalykus įstaigos bendruomenei naudingais tikslais .Remiantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu:

      1. paramos dalykai yra:

           1.1.  piniginės lėšos;

           1.2. bet koks kitas turtas, įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes;

           1.3. suteiktos paslaugos.

      2. parama gali būti teikiama:

           2.1. neatlygintinai perduodant pinigines lėšas ar bet kokį kitą turtą (įskaitant pagamintas arba įsigytas prekes), suteikiant paslaugas;

           2.2. skiriant iki 1,2 procento gyventojo pajamų mokesčio sumos;

           2.3. suteikiant turtą naudotis panaudos teise;

           2.4. testamentu paliekant bet kokį turtą;

           2.5. kitais būdais, kurių nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai bei tarptautinės sutartys.

Mieli tėveliai, seneliai ir kiti artimieji, skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidedate prie Jūsų vaikų ugdymo sąlygų gerinimo, įstaigos materialinės bazės turtinimo, sveikos ir saugios aplinkos kūrimo. Įstaigos bendruomenė bus dėkinga už bet kokią suteiktą paramą.

Kaip ir kiekvienais metais, kviečiame pasinaudoti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčių įstatymo teikiama galimybe skirti mūsų įstaigai iki 1,2 % savo pajamų mokesčio sumos, sumokėtos per metus. Išsamiau apie gyventojų pajamų mokesčio skyrimą paramai galite sužinoti interneto svetainėje https://www.vmi.lt/evmi/paramos-skyrimas

Prašymą (Forma FR 0512 ) nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gegužės 1 d. galite pateikti elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą EDS adresu: https://deklaravimas.vmi.lt

Įstaigos rekvizitai:

Paramos gavėjas: Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Svirpliukas“

Įstaigos kodas: 190427743

Adresas: Liepų  43A, LT-92145  Klaipėda

Banko sąskaita: LT834010042300006143

Bankas: Luminor Bank AB   

Nuoširdžiai dėkojame už paramą mūsų lopšeliui-darželiui „Svirpliukas“.

 

   

 

 

 

 

Skip to content