Adresas: Liepų g. 43A, LT-92145 Klaipėda
Tel./faks.: (8 46) 314 756
El.paštas: svirpliukas1@gmail.com

ĮSTAIGOS TARYBA – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos tikslams, uždaviniams numatyti ir spręsti.

ĮSTAIGOS TARYBA:
 1. Laima Guzienė, specialistė – pirmininkė,
 2. Ona Šapalienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – sekretorė,
 3. Laima Malakauskienė- auklėtojo(mokytojo) padėjėja – narė,
 4. Ganutė Valantinienė  – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė,
 5. Inga Bočkienė, tėvų atstovas – narys,
 6. Angelė Skruibienė, tėvų atstovė – narė.

 

MOKYTOJŲ TARYBA – lopšelio-darželio „Svirpliukas“ savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius,  pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai , logopedas ir meninio ugdymo mokytojas.

 

METODINĖ TARYBA – nuolat veikianti lopšelio-darželio „Svirpliukas“ institucija, telkianti pedagogus  metodinės veiklos uždaviniams spręsti. Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

METODINĖ TARYBA:
 1. Ona Šapalienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė,
 2. Regina Vanagienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė,
 3. Vilma Vasyliutė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė,
 4. Lionė Navakauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorė.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:
 1. Ona Šapalienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė,
 2. Adėlija Ašmantavičienė,logopedė –narė,
 3. Nida Pakalniškienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – narė,
 4. Audronė Dievinienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė,
 5. Kristina Malceva,  meninio ugdymo mokytoja – narė,
 6. Laima Guzienė, specialistė  – sekretorė.

ATESTACINĖ KOMISIJA – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų  suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

ATESTACINĖ KOMISIJA:
 1. Audronė Šiliauskienė – direktorė, atestacinės komisijos pirmininkė,
 2. Ramunė Grubliauskienė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departemento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo delaguota atstovė,
 3. Jurgita Šaulienė – ugdytinio mama, tėvų atstovė,
 4. Ona Šapalienė – pavaduotoja ugdymui, įstaigos tarybos atstovė,
 5. Irena Balčiūnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė, mokytojų tarybos atstovė.
DARBO GRUPĖ, ATSAKINGA UŽ  ĮSTAIGOS INTERNETINĘ SVETAINĘ:
 1. Lina Gudauskienė – pirmininkė,
 2. Laima Guzienė – narė.

 

ĮSTAIGOS VARDU GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA – priima rekomendacinį sprendimą dėl paramos skirstymo įstaigos nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti.

PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA:
 1. Danutė Šedbarienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkė,
 2. Irena Leontjeva, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams – narė,
 3. Laima Guzienė, specialistė – narė,
 4. Laima Malakauskienė, auklėtojo(mokytojo) padėjėja, – narė,
 5. Irena Balčiūnienė,ikimokyklinio ugdymo mokytoja, – narė.

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIAI – Irena Leontjeva, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir  bendriesiems klausimams,

                                                                   Ona Šapalienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

 

Lietuvos pasirengimas ekstremalioms situacijoms
2023 m. rugsėjo mėn.
P A T K P Š S
« Rgp    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Partneriai

Kaip vertinante mūsų paslaugas?

View Results

Kraunama ... Kraunama ...